Wat is een meesterschilder?

Een meesterschilder is een schilder die een 4-jarige mbo-opleiding aan het NIMETO te Utrecht, St. Lucas te Boxtel of het CIBAP te Zwolle afgerond heeft krijgt mag zich meesterschilder noemen en zijn  experts als het om verf of afwerking gaat.

In de middeleeuwen was de schilder lid van een gilde. De meesterschilder werkte met zijn gezellen aan het onderhoud van de gebouwen. Daarnaast moesten de schilders het heraldisch wapen van de stad op de wapenschilden aanbrengen. Hier komt de naam schilder vandaan.

Geplaatst in Portfolio.